Nyheter

Kartlegger grunnhold med kunstig intelligens

Ni av ti store prosjekter for bygging av infrastruktur opplever kostnadsoverskridelser på grunn av grunnforholdene. Nå får de hjelp av ny teknologi.  


Selskapet Emerald Geomodelling benytter geoskanning fra helikopter for å innhente rask og presis informasjon om grunnforholdene over store områder – og dermed bedre innsikt for å kunne planlegge infrastruktur.

Tradisjonelt kartlegges grunnforhold ved bruk av borehull og sonderinger. Det innebærer ofte mange boringer noe som er både tidkrevende og kostbart.

– Ved å benytte nye målemetoder kombinert med kunstig intelligens forenkles arbeidet og gir mer detaljert informasjon om sammensetningen av underlaget, forteller Andreas A. Pfaffhuber som er CEO i Emerald Geomodelling og gründeren bak selskapet.

En antenne som henger under helikopteret sender elektromagnetiske bølger ned i bakken. Emerald Geomodelling har utviklet en algoritme som omsetter disse dataene og derav kan de produsere 3D-modeller med informasjon om det som befinner seg under overflaten.

Emerald Geomodelling synliggjør dataene i en slik modell, forteller Andreas A. Pfaffhuber.

Internasjonale ambisjoner

Emerald Geomodelling spinner ut av NGI (Norges Geotekniske institutt), i samarbeid med Kjeller Innovasjon og støttet av forskningsrådets FORNY-program. Bak selskapet som ble grunnlagt i 2019, ligger det ti år med forskning og utvikling ved NGI.

Det ferske selskapet har allerede vært involvert i flere store prosjekter, blant annet med Nye Veier. I et av prosjektene ble besparelsene på 250 millioner kroner og boringen ble redusert med 30 prosent. Pfaffhuber forteller at Emerald Geomodelling har skyhøye ambisjoner om å bidra til å løse utfordringer knyttet til infrastrukturposjekter globalt. Nå er de i gang med prosjekter både i India, Australia og Scotland.

Bistand fra Kjeller Innovasjon

NGI har valgt Kjeller Innovasjon som sin strategiske samarbeidspartner for å kommersialisere resultater fra egen forskning og utvikling

Målet er å løfte ut nyskapende løsninger som utvikles i NGIs løpende prosjektvirksomhet, slik at de kan bli til enda større nytte og glede for samfunnet.

Har du spørsmål om artikkelen?

Ann Ingeborg Wålen

Senior forretningsutvikler

Vis profil