Nyheter

Gyllen idé med milliardpotensial

Previwo lanserer en løsning som skal skal redusere sårproblemer hos oppdrettsfisk

Oppstartfirmaet Previwo har utviklet produkter som kan øke verdien til norsk oppdrettslaks med milliarder av kroner. Samtidig sørger snille bakterier for millioner av frisk og glad laks.

Den norske oppdrettsnæringen beregner økonomisk tap knyttet til bakterielle sårskader på laksen til rundt to milliarder kroner årlig. I tillegg kommer de etiske aspektene rundt dyrevelferden.

Skadene oppstår til tross for at oppdrettsnæringen vaksinerer flere hundre millioner fisk hvert eneste år. Vaksinene er effektive kun mot de bakteriesykdommene som gir høy dødelighet og stort tap over kort tid.

Snille bakterier

Det første av Previwo’s «gullegg» er ikke en vaksine, men en probiotisk løsning. Det vil si at de har utviklet en metode der fisken bades i et kar tilsatt en helt spesiell bakterieflora som ikke skader fisken, men som hindrer de skadelige bakteriene fra å komme til.

Løsningen har fått navnet Stembiont™. Selskapet planlegger en «myk lansering» i år, med et forventet salg på 10 millioner kroner. – Vi har sett både betydelig reduksjon av sårdannelse hos fisk som har gjennomgått behandling med Stembiont™, og en markant økning i veksthastigheten, sier daglig leder Kira Salonius i Previwo.

I det første forsøket i større skala med post-smolt registrerte de at 31 prosent av behandlet fisk ble angrepet av sårdannende bakterier, mot 58 prosent av de ubehandlede fiskene i kontrollgruppen. Veksthastigheten økte dessuten med mer enn 30 prosent hos den behandlede fisken.

Salonius forteller at de har utviklet løsningen sammen med en håndfull samarbeidspartnere i både industrien og blant oppdrettsselskapene. – De har gitt oss veldig gode tilbakemeldinger på utviklingen og testene, og har store forventninger til innsparingspotensialet dette produktet har, sier hun.

Ny vaksine

Selskapet utvikler andre nye produkter, som inkluderer Stembiont™ men også vaksiner, i et prosjekt til 17 millioner kroner. Innovasjon Norge støtter dette prosjektet med 3,4 millioner kroner.

– Planen er at vaksinen skal være klar til lansering for fullt innen tre år. Vi vil bygge opp vår produksjonskapasitet og tror vi kan behandle minst 50 millioner fisk det første året. Dette har et svært lovende og stort markedspotensial, spesielt dersom du regner med det internasjonale markedet. Vi har også planer om å utvikle vårt første produkt, Stembiont™, som et globalt produkt, sier Salonius.

Fornuftig utvikling

Salonius forteller at det ikke finnes noen andre løsninger på markedet som beskytter tilstrekkelig mot bakteriene som gir sårskader. – Det tar tid å få dokumentert og godkjent disse produktene.

Også oppdretterne krever grundig dokumentasjon og moden teknologi dersom de skal velge nye og ukjente løsninger, derfor tar en markedsintroduksjon tid.

Salonius forteller at de er i god dialog med nye investorer som skal sørge for at produktet blir industrialisert på en god og effektiv måte, nå som det har dokumentert god effekt.

– Uten å love for mye, mener vi at avkastningspotensialet for lakseoppdretterne er i milliardklassen på sikt, med disse løsningene.

Om Previwo:

  • Etablert: 2013
  • Ansatte: 5
  • Lokalisert: Kjeller og Oslo
  • Produkter: Probiotika og vaksiner for oppdrettsfisk
  • Aktuell: Lanserer den probiotiske løsningen Stembiont™ i 2017
  • På trappene: En ny vaksine med milliardpotensial for norsk oppdrettsnæring
  • Stiftelsen av selskapet er et resultat av et verifiseringsprosjekt gjennomført av
    NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Kjeller Innovasjon. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet FORNY2020-program og Innovasjon Norge.

Har du spørsmål om artikkelen?

Ann Ingeborg Wålen

Senior forretningsutvikler

Vis profil