Nyheter

Disse selskapene er tatt opp i Norges første space-inkubator

Seks oppstartsbedrifter har denne måneden inngått avtale med norges første spaceinkubator- European Space Agency Business Incubation Centre Norway.

Oppstartsselskapene DigiFarm, uSEA, VAKE, Heimdal Satelitte Technologies, Ntention og Orbital Machines er alle valgt ut til å delta i programmet som initieres av European SpaceAgency. Selskapene leverer sine tjenester og produkter til ulike sektorer, men de har ett fellestrekk- nemlig en relasjon til space. Fire av selskapene benytter seg av satellittdata som en vesentlig datakilde i sine tjenester. De to siste selskapene har utviklet teknologi som skal benyttes i rommet.

ESA BIC Norway er ledet av Kjeller Innovasjon, i samarbeid med StartupLab,Validé og Norinnova.

Selskapene ble nylig annonsert under et arrangement på Kjeller, der norsk romindustri samlet seg for å diskutere hvordan vi kan jobbe tettere med innovasjon på tvers av aktører.

Smarthanske for astronauter

Det norske selskapet Ntention har utviklet den smarte sensorhansken som gjør at astronauter trådløst kan betjene roboter, droner og andre maskiner – via enkle håndbevegelser. Ved hjelp av avansert programvare, har hansken lært seg kroppsspråk og kan utøve ulike handlinger basert på brukerens bevegelser. Altså- vipper du hånda til venstre vil dronen svinge til venstre. Klyper du sammen hånda vil roboten utføre ønsket handling du har lært den opp til.

NASA-støttede Haughton-Mars Project kunngjorde ihøst den vellykkede testingen av det norske konseptet “astronaut smart glove” for fremtidig menneskelig utforskning av Månen, Mars og romlegemer.

Sensorhansken er ikke det eneste Ntention jobber med. Selskapet har spesialisert seg innen menneske-maskin interaksjon, og visjonen er å fange/forstå menneskelig intensjon – “capture human intention”. Dette gjøres ved hjelp av sensorhansker og avansert software, som oversetter bevegelsesdata til maskinkommando, men det er altså ikke bare étt definert problem Ntention ønsker å løse, men heller skape en helt ny måte å interagere med teknologien som vi omgir oss med på, og på den måten disruptere markedet.

Selskapet gjestet også God Morgen Norge i begynnelsen av November, og denne uken fikk de nyheten om at de er tildelt nasjonale følgemidler fra Norsk Romsenter.

Predikerer tilgjengelighet og pris på råvarer

Heimdal Satellite Technologies, drevet av Patrik Mandelin, er også tatt opp i ESA BIC Norway. Mandelin har lang erfaring fra samarbeid med ESA gjennom sin tidligere rolle i Kongsberg Defence & Aerospace AS. Nå har han startet sitt eget selskap som utvikler en tjeneste som skal kunne predikere fremtidig tilgjengelighet og pris av råvarer, basert på jordobservasjonsdata.

Mandelin forteller at han har ser fram til videre samarbeid med ESA BIC Norway og de involverte partnerne. Selskapet har vært en del av inkubatoren til Kjeller Innovasjon siden høsten 2019.

Skal overvåke alle verdens skip ved bruk av satellittbilder.

Vake har fått mye omtale i media det siste året, etter at de har vunnet en rekke priser og konkurranser for sin tjeneste. Vake finner alle skip som befinner seg på havet, også de som har slått av sine tracking-systemer. Dette gjør de ved å detektere og identifisere skip i satellittbilder.

Selskapet har vært en del av inkubatoren til Kjeller Innovasjon siden vinteren 2019. Nå ser de fram til å tiltrekke seg og møte potensielle industrielle kunder og sette i gang med pilottestingen av tjenesten. Vake fikk denne uken tildelt nasjonale følgemidler fra Norsk Romsenter.

Sikrer undervannsdata på en sikker måte

uSEAbenytter seg av satellittkommunikasjon og autonome teknologier for datainnsamling til havs, til en brøkdel av markedskostnadene, minimale utslipp og forbedret sikkerhet. Felipe Lima, selskapets daglig leder forteller at uSEA ser frem til å øke sin kompetanse innen satellittkommunikasjon og å få kontakt med de mest relevante aktørene på dette området.

– Gjennom dette samarbeidet med ESA og ESA BIC Norge er vi sikre på at vi vil tilføre vår virksomhet verdi, og vi er opptatt av å spille en konstruktiv rolle i bransjens fremtid, forteller Lima til ESA BIC Norway og Kjeller Innovasjon.

Selskapet mottok denne uken 6,5 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for videre utvikling av sin teknologi.

Utvikler elektriske turbopumper for orbitale romraketter.

Orbital Machines spinner ut av Copenhagen Suborbitals og lanserte tidligere i år sin prototype “the Mosquito” på Spaceport 2019, sammen med ESA BIC Norway. Selskapet håper at deltakelse i ESA BIC Norway vil gi teamet en uvurderlig tilgang til kunnskap og nettverk i romfartsmiljøet.

Onsdag denne uke ble det klart at de mottar Nasjonale Følgemidler fra Norsk Romsenter. Orbital Machines planlegger også en ny runde med crowdfunding på nyåret, forteller Ola Eid.

Optimaliserer kornproduksjon for norske bønder

DigiFarm er et agri-techstartup fra Hamar som jobber med å utvikle maskinlæringsmodeller for optimalisering av kornproduksjon i Norge. Enhver prosent forbedring av ressursutnyttelse vil gi konkret bidrag til å løse menneskehetens behov og trygghet for mat. Fungerer dette i Norge, så kan man bidra til digitalisering av landbruket andre steder i verden også.

– Vi ser frem til å kunne være en del av ESA BIC miljøet for å kunne utvide kompetansen og nettverket vårt. En stor del av modellene våre er basert på satellitt data og teknologi, som gjør det viktig for oss å være tilknyttet et nettverk som kan hjelpe oss å videreutvikle og forbedre modellene våre, forteller gründer Nils Helset.

Mandag slapp Norges Forskningsråd nyheten om at de har tildelt 1,25 milliarder kroner til videreføring av norske forskningsprosjekter.

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra norske bedrifter. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser, kommer det frem i pressemeldingen.

Blant selskapene som mottok støtte finner vi både Visavi Technology AS og SunPhadeAS, som begge har sin opprinnelse i Kjeller Innovasjon.

Automatiserer arbeidsprosesser til en verdi av 32 millioner

Visavi Technology AS ble dannet som et resultat av et forskningsprosjekt mellom Institutt for Energiteknologi (IFE) og Kjeller Innovasjon, fikk tildelt 16 millioner kroner for å støtte for det nye OptiPlan-initiativet. Dette prosjektet vil gjøre Visavi sin løsning til en mer effektiv vedlikeholdsplanlegging ved å bruke kraftige algoritmer for automatisert arbeidsplanlegging. Det vil også utvikles nye arbeidsprosesser som gjør det mulig for bransjebrukere å stole fullt på- og få full verdi av et slik intelligent beslutningsstøtteverktøy. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med et konsortium av forsknings- og industripartnere som allerede inkluderer Institute for Energy Technology (IFE) og Borregaard. Støtten fra Norges Forskningsråd skal dekke 50% av kostandene tilknyttet prosjektet.

Selskapet er godt i gang med vekstfasen og hentet tidligere i år inn 15 millioner kroner friskt kapital fra ProVenture og Sintef TTO.

Mottar to millioner for å videreutvikle energibesparende fotokrom-film.

Sunphade AS utvikler en tynn fotokrom-film som forbedrer komforten på kontorer ved å la riktig mengde sol skinne inn gjennom vinduene på kontorplassen uten at det går ut over utsikten. Filmen skifter fra klar til mørk avhengig av mengde sol som skinner på vinduene. Sunphade fjerner gjenskinn, reduserer behovet for persienner og energi etterspørsel etter kjøling.

Prosjektet som eies av Kjeller Innovasjon skal nå bruke midlene fra Forskningsrådet til å forbedre den første generasjonen av sin fotokromiske film for glass til de første potensielle industripartnerne.

Dagligleder Erik Rønneberg er godt fornøyd med resultatet fra Norges Forskningsråd, og forteller til Kjeller Innovasjon at tildelingen av IPN-midlene vil gjøre det mulig å realisere potensialet i teknologien.

Inhibio som ble stiftet av Kjeller Innovasjon i 2013, mottok også 4,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Inhibio utvikler et naturlig stoff som reduserer fremvekst av biofilm. Basert på dette, jobber de med å utvikle produkter innen mikrobiell korrosjon, begroing og mat/for produksjon. Teknologien stammer fra Veterinærinstituttet.

6,5 millioner til ESA BIC Norway-bedrift

uSEA AS er en tidligere inkubatorbedrift hos Kjeller Innovasjon som har nylig tatt steget videre inn i ESA Business Incubation Centre Norway, som også driftes av Kjeller Innovasjon. Selskapet har mottatt 6,5 millioner kroner for å utvikle sin dokkingstasjon for undervannsdroner.

Oceansun er også en tidligere inkubatorbedrift hos Kjeller Innovasjon. Selskapet fikk tildelt 4,2 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Flere lokale bedrifter på Nedre Romerike har i år fått besøk av Kjeller Innovasjon for å avdekke behov som kan fremme vekst i bedriften.

Gjennom året har Kjeller Innovasjon hatt møter med over 20 bedrifter som alle jobber med ulike former for innovasjon. Bedriftene opererer blant annet innenfor IT, logistikk, industriell produksjon, handel, miljø og konferansevirksomhet. Gjennom prosjektet, støttet av Akershus Fylkeskommune, er målet at bedriftene skal få anbefalinger til konkrete muligheter, metoder og aktiviteter for videre satsning på sine innovasjonsprosjekter. I tillegg vil de få tilgang til et større nettverk av mulige samarbeidspartnere og investorer.

Bakgrunnen til dette prosjektet er tidligere arbeid som ble utført av Kunnskapsbyen Lillestrøm, på oppdrag fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerriket (SNR) i 2017.

Kjeller Innovasjon fikk i begynnelsen av 2019 ansvaret for å løfte dette prosjektet videre. Gjennom den regionale satsningen på innovasjon er målet å videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet, FoU-miljøene og gründerne i regionen.

Arbeidet har avdekket svært mange spennende muligheter for samarbeid mellom bedriftene, men også potensielle koblinger opp mot FoU-miljøene og oppstartsselskaper i Kjeller Innovasjon sin inkubator og portefølje.

Resultatene vil bli tilgjengeliggjort for deltagende bedrifter i februar 2020.

Prosjektet er støttet av Akershus Fylkeskommune, gjennom Regionalt Innovasjonsprogram Oslo og Akershus 2019.

Ser din bedrift på nye muligheter for å utvikle nye produkter og nye tjenester, ta gjerne kontakt med oss for råd.