Nyheter

60 millioner til korona-rammede bedrifter

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Nå kan bedrifter i Viken søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte.

Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner. Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte.

Søknadsfrist


Du kan sende søknaden din allerede nå, og søknadene blir behandlet fortløpende fra og med august.

Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.

Subheading

tekst til subheading

Har du spørsmål om artikkelen?