Nyheter

50 romfartsgründere er tatt opp i første runde av NORDIC LAUNCH

Nordic Launch er et nytt nordisk akseleratorprogram for både studenter og etablerte entreprenører som vil etablere eller skalere en spacetech-startup. Programmet skal hjelpe selskapene med å akselerere virksomheten og forberede entreprenørene på inkubasjon i en av de nordiske eller baltiske inkubatorene til ESA, European Space Agency Business Incubaton Center (ESA BIC).

Nordic Launch er et samarbeid mellom ESA BICene i Danmark, Sverige, Finland, Estland og Norge. Initiativet bygger på konseptene Launchpad fra ESA BIC Danmark, og Space Launcher fra Kjeller Innovasjon i Norge. Begge er veletablerte akseleratorprogram for oppstartselskaper som jobber med teknologier, produkter eller tjenester relatert til romindustrien.

– Et nordisk samarbeid vil løfte programmet og skape synergier ved å samle kunnskap og ressurser på tvers av landegrensene, forteller Gitte Bromander, program manager for Nordic Launch og forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon.

Teknologier og ideer som kan løse store samfunnsutfordringer

De 50 gründerne som kom gjennom nåløyet i første runde, fordeler seg på 25 startups og team. Ti av teamene kommer fra Norge, syv fra Sverige, fem fra Danmark, to fra Finland og et fra Island.

— Alle deltakerne har spennende ideer og teknologier som løser utfordringer knyttet til romfartsindustrien, men også relatert til energi og miljøutfordringer, agrikultur, hav og helse, sier Gitte.

— De mange områdene viser virkelig bredden innenfor romindustrien. Det kan være bruk av satellittdata og teknologi fra rommet på jorda, teknologi til bruk i rommet, eller tilknyttede tjenester, material eller produkter, forteller hun. 

Ledende samarbeidspartnere på laget

– Gründerne som deltar i høstens program vil få tilgang til viktige industripartnere, investorer og ressurser innen forretningsutvikling, lover Gitte

Med på laget er ledende bedrifter som bidrar med ressurser, kunnskap og nettverk. Equinor, Terma, Gomspace, Beyond Gravity, Spaceport Norway, SNÖ Ventures, Norsk Romsenter og Nordea er alle viktige bidragsytere i høsten program.

Eksperter og forretningsutviklere vil gi deltakerne faglig input og individuell veiledning underveis i programmet. Engasjerte og erfarne mentorer vil dele av sine erfaringer, og gi råd for hvordan lykkes som gründer. Deltakerne vil også bli introdusert til ESA og deres nettverk, som er Europas største nettverk for innovasjon i romindustrien.

Startskuddet går 15. august

Nordic Launch arrangeres over 12 dager, i perioden 15. august til 26. oktober.

ESA BIC Danmark har regi på den første delen, som avsluttes med en pitch-gate hvor 25 team skal kjempe om 10 plasser, i siste delen av programmet.

ESA BIC Norge hoster den andre delen - og det hele avsluttes på den internasjonale romkonferansen Spaceport Norway i Oslo, 25. og 26. oktober. Her får de ti finalistene presentere sine løsninger for romindustrien, romorganisasjonene, beslutningstakere, entreprenører og investorer.

Her er ti norske og et islandsk team som har fått plass på programmet

Tycho Space Technologies
Develops satellite payloads that enable high-speed communication for small and mobile field agents.
Founder: Torbjørn Bratvold, Simen Berg og Håkon Kindem, Trondheim

The Coring Company
Brings AI, robotics and digitalization to mining, construction and space markets.
Founder: Frida vo staf, Mo i Rana 

SPACCX
has a possible solution to the global climate crisis by exploring the possibility of CO2 storage in the upper atmosphere
Founder: Tore Ramberg, Asker 

Alen Brkic
Using space technology to develop solutions within telemedicine and registration/collection of data.
Founder: Alen Brkic, Oslo

ThinkTank Maths Norway
Developing a novel mathematics and data analysis at work to give more accurate decision intelligence capability and technology
Founder: Angela Mathis, Stavanger/Skottland

Vebjørn Kristvik
Developing a satellite imaging reseller platform
Founder: Vebjørn Kristvik, Stavanger

Almanak.ai
Developing a platform using satellite data to monitor and later predict insect and plant patterns
Founder: Mörður Moli Gunnarsson Ottesen, Reykjavik, Icelandic

Vantu Tourism
Provides a digital companion app enabling independent, personal discovery of the wilderness
Founder: Tom Longmate, Jan Urke og Lasse Fangel Nielsen, Kristiansand

Kaboom Space Services
Seeks to disrupt space data acquisition and distribution with an online, easily accessible data gateway
Founder: Marius Berge Eide, Sørum 

SurplusMap
is a geo-intelligence SaaS platform that empowers decision-makers in the green transition to make better and faster decisions on where to develop new green industries
Founder:  Luis de Ita Maubant, Oslo/Mexican 

Windyfi
Windyfi is an application for renewable energy producers to develop, design, and analyze renewable projects instantly starting with onshore wind
Founder: Doriyush Ubaydi, Oslo/Tajikistan