Det skjer

Norge & Sverige - Sterkere sammen enn hver for oss

Ekstern event 02 Mai, 2022 - 04 April, 2022 Kl. 08:15 - 15:00 Stockholm og Gøteborg

Kontaktperson

Kjeller Innovasjon og H2Cluster deltar på næringslivsprogrammet i forbindelse med det norske Kronprinsparets offisielle besøk til Sverige 2.- 4. mai 2022.

Besøket vil markere det nære og gode naboforholdet mellom Norge og Sverige. DDKKHH Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel vil være vertskap under besøket. Kronprinsparet ledsages av norske utenriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre.

Besøket skal synliggjøre og forsterke det tette næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige, og det vil bli lagt vekt på at morgendagens verdiskaping må være bærekraftig og kunnskapsbasert.

H2Cluster, den nasjonale hydrogenklyngen er ansvarlig for hydrogensesjonen i Göteborg 4. mai

08:15 – 10:15 Hydrogen: Besøk til PowerCell 

Målet med besøket er å vise bredden i brenselcelletilbudet i dag og i morgen og diskutere utfordringer knyttet til innfasing av nye drivstoff og teknologier. Deltakere vil bli presentert for Scanias og Renovas satsing på renovasjonsbiler og maritime brenselcelleprodukter for grønn skipsfart som nå bygges og tilbys i det norske markedet. Om mulig vil det bli mulig å besøke en hydrogenfyllestasjon.

12:30 Norge & Sverige: sterkere sammen om fremtidens hydrogenløsninger

Lokasjon: Lindholmen Science Park

Arrangør: Arena H2Cluster, Statkraft

Kontaktperson: Bjørn Ottar Elseth boe@kjellerinnovasjon.no

Svensk partner: Business Sweden, Powercell

Verden står overfor utfordring og omstilling til fornybar energi. Norge og Sverige har en unik sjanse til å ta en ledende rolle i denne omstillingen og være leverandører av løsninger for Europas fremtidige energisystem. Målet med sesjonen er å styrke fremtidig samarbeid mellom norske og svenske aktører innen hydrogen til transport og industri.

Moderator: Bjørn Ottar Elseth, Cluster Director, H2Cluster og Åse Bye, Business Manager, Powercell

12:30 Velkommen

12:35 Hva skjer i Norge på Hydrogen ved Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum

12:45 Samarbeid over landegrenser ved Per Rosenqvist, CEO Statkraft Sverige og Elvir Dzanic, CEO Gøteborg Havn Göteborg havn

13:00 Yaras ammoniakk ambisjoner og leveranser til det svenske markedet ved Eystein Leren, Director Industry & Market Leads Yara Internasjonal

13:10 Hydros hydrogenambisjoner og norsk-svenske muligheter, Per Christian Eriksen, CEO Hydro Hvrand 

13.20 Brenselceller fra Powecell, Richard Berkling, CEO Powercell

13:30 Effektiv Infrastruktur for hydrogen tungtransport ved Helge Holen, Country Manager Norway, Everfuel

13:40 Produksjon og distribusjon av grønt hydrogen gjennom bio-e-metanol ved Dag Nikolai Ryste, CEO Glocal Green og Rolf Ljunggren, Deputy CEO, Cortus Energy

13:50 Pause

14:05 Norden – sentrum for den grønne omstillingen av stålindustrien, Kajsa Ryttberg-Wallgren, EVP H2Green Steel

14:15 Electrolysører fra Norge ved Ole Jensen, Salses & Business Development Director, Northern Europe, NEL

14:25 Sikker utbygging og oppskalering av infrastruktur for hydrogen ved Magnus Killingland, Lead Hydrogen and CCS, DnV

14:25 Hva er neste steg for norsk svensk – samtale

14:55 Oppsummering og avslutning ved moderator