Kultur for innovasjon

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning og næringsliv. Sammen med forskere, gründere og næringspartnere utvikler vi samfunnsnyttige teknologier og løsninger.

Les mer om oss

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Samarbeidspartnere

  • Ife - Institutt for Energiteknikk
  • FFI - Forsvarets forskningsinstitutt
  • Justervesenet
  • NGI - Norges Geotekniske Institutt
  • NORSAR
  • NILU – Norsk institutt for luftforskning
  • Veterinærinstituttet