Portefølje

Exero Technologies AS

Utvikler innovativt sportsutstyr som tilgjengeliggjør naturen for funksjonsnedsatte

Tester Spike, akitivitetshjelpemiddel fra Exero

Nøkkelinformasjon

Har du spørsmål om prosjektet?

Jo Bjørnstad

Senior forretningsutvikler

Vis profil