Portefølje

Avensi

​​Bedriftsopplæring i Microsoft 365, strategisk HR og pedagogisk AI

Nøkkelinformasjon

Har du spørsmål om prosjektet?

Gitte Bromander

Senior forretningsutvikler

Vis profil