Ansatte

Martin Hennum

Eksportsjef H2Cluster

Martin har lang erfaring fra norsk og fransk virkemiddelapparat. Han har jobbet som markeds- og bedriftsrådgiver med fokus på energi, industri og infrastruktur for den franske ambassaden i Oslo og Innovasjon Norge i Frankrike. Videre har han jobbet i Utenriksdepartementets næringsseksjon med fokus på Midt-Østen. Martin har også flere års erfaring fra arbeid med norske næringsklynger i det nasjonale klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters.

Martin har utdanning innen internasjonale og europeiske relasjoner, språk og endringsledelse fra Norge, Frankrike, Belgia og Tyskland.

Martin har lang erfaring fra norsk og fransk virkemiddelapparat. Han har jobbet som markeds- og bedriftsrådgiver med fokus på energi, industri og infrastruktur for den franske ambassaden i Oslo og Innovasjon Norge i Frankrike. Videre har han jobbet i Utenriksdepartementets næringsseksjon med fokus på Midt-Østen. Martin har også flere års erfaring fra arbeid med norske næringsklynger i det nasjonale klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters.

Martin har utdanning innen internasjonale og europeiske relasjoner, språk og endringsledelse fra Norge, Frankrike, Belgia og Tyskland.